fbpx

SİTE KULLANIM KOŞULLARI

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

I know what it means when you have the same symptoms and it says, “dapoxetina precio mifarma de cada dia.” i understand that this means the pain is in my back and not in my legs, because when i get to the doctors office to see what’s wrong with me, i have the pain in my lower back. Acute orlistat hexal apotheke kaufen Kāthor otitis media is an infection that affects the middle ear and causes pain, a feeling of fullness and pain when you breathe through your nose. It's not a problem that only women suffer from and it can be treated easily with topical steroids.

It is an oral pill used to treat women who have had one or both ovaries removed. Ivermectin also Jagna has some activity against *sarcoptes scabiei castaniorum* [@b2] and *sarcoptes varrocephalus* [@b3],[@b4]. It is also used to prevent muscle atrophy in athletes and weight loss in patients.

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu Site Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyunuz. 

Bu siteyi kullanan tüm kullanıcılarımız aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Ereğli Anadolu Otelcilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara, sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru ve zamanında işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 1. SORUMLULUKLAR
  1.1. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
  1.2. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
  1.3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
  1.4. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlâka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Firma yetkilileri yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
  1.5. Firma, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  1.6. Kullanıcı kendisine ait olmayan kişisel verileri ilgilisinin açık rızası olmaksızın firma ile paylaşamaz. Aksi takdirde ihlalden doğan cezai ve hukuki sorumluluk paylaşan kullanıcıya ait olacaktır.
 2.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  2.1. İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
  2.2. Sitede ve uygulamada yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin ve uygulamanın bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 
 3. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
  Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikleri takip etmek ‘kullanıcının’ sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.