fbpx

GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

BÜYÜK ANADOLU DİDİM RESORT HOTEL

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

En Son Güncelleme Tarihi: 08.06.2022

Bu Gizlilik, Çerez Politikası bilgisayar, mobil aygıt veya başka aygıtlar üzerinden erişilen “https://buyukanadoludidimresort.com/” ve ilgili içeriklerinin yanı sıra Twitter, Facebook veya diğer sosyal ağ sitelerimiz ve ilgili içerikleri aracılığıyla toplanan kişisel veriler için geçerlidir.


Bu Politika, Site aracılığıyla topladığımız kişisel veri türlerini ve kişisel verilerin nasıl kullanılabileceğini ve/veya kiminle paylaşılabileceğini açıklamaktadır. Bu Politika ayrıca irtibat bilgilerinizi güncellemek, pazarlama, iletişim ve faaliyetlerle bağlantılı olarak topladığımız kişisel verilere erişmek ve bunların kullanımını kontrol etmek veya bu sitedeki gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorularınıza cevap bulmak için bize nasıl ulaşabileceğinizi de açıklamaktadır. Söz konusu siteye erişim sağlayarak politika hükümlerini kabul etmiş sayılacağınızdan lütfen dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

A. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemi


1. Sitemizde Toplanan Veriler

Sitede belirtilmedikçe, siteyi kişisel verilerinizi kullanmadan da ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte site tarafından toplanan çerez verileri anonim nitelikte olup kişisel veri niteliğinde (belirli bir kişiye ilişkin olma özelliği bakımından) değildir.

2. Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler

Çoğu diğer web siteleri ve çevrimiçi hizmetler gibi, Siteyi nasıl kullandığınızla ilgili olmak üzere otomatik olarak üretilen bilgileri işleriz. İşlenen bilgiler çerez verileriniz içermektedir.

Bu aynı zamanda, Siteyi nasıl kullandığınıza ilişkin otomatik olarak oluşturulmuş bilgilerle ilgili olarak gerçekleşir. Bu tür bilgiler, Sitenin nasıl kullanıldığını daha iyi anlamamıza ve bir kullanıcı olarak ihtiyacınıza uygun hizmet üretmemize yardımcı olur.

B. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Taraflar kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedirler:

1)Kurumsal tanıtım amaçlı anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizlerin elde edilmesi

2)İnternet sitemizdeki çevrimiçi kullanıcı deneyiminin sağlanması, kolaylaştırılması ile işlevselliğinin ve performansının arttırılması

C. Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara İletilmesi

Uygun olduğunu düşündüğümüz şekilde hizmetin, yukarıda izah edilen amaçlar için üçüncü taraflara kullanımı hakkında ‘‘toplu anonim veriler’’ sağlayabiliriz. ‘‘Toplu anonim veriler’’, size geri gönderilemeyen ve bu nedenle kişisel veriler olarak sayılamayan verilerdir. Örneğin, Kullanıcıların hizmeti nasıl kullandığını daha iyi anlamak için toplu anonim verileri kullanabiliriz.

Kişisel verilerinizi; bir mahkeme kararı, halen devam eden adli işlem, cezai veya adli mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen diğer yasal işlem veya taleplere uymamız gereken yerlerde açıklayabiliriz.

D.Kişisel Verilerin İşlendiği Yerler

Hizmet kapsamında işlenen verilerin tutulduğu veri merkezleri tek bir bölgede bulunmaktadır. Kişisel veriler, Hizmet sağlayıcılar, teknik aksaklıkları gidermek adına merkeze erişim sağlayabilir. Erişebilir kişi sayısı Kişisel verilerinizin güvenli ve bu gizlilik politikasına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için makul ölçüde gerekli tüm adımlar atılmaktadır.

E.Kişisel Verileri Korumak için Hangi Güvenlik Önlemleri Uygulanmaktadır?

Verilerinizin güvenliği ve diğer kullanıcıların güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel verilerinizi kayıp, çalıntı ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için teknik ve organizasyonel önlemler alınmış bulunmaktadır. Örneğin: Sunucularımızı güvenlik duvarları, SSL bağlantıları ve hassas verilerin şifrelenmesi yoluyla koruma sağlamak gibi.

Eğer bir üçüncü taraf web sitesine giden bir bağlantıya tıklarsanız, kontrol etmediğimiz bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz ve Gizlilik Politikamız artık geçerli değildir. Herhangi bir başka web sitesini taramanız ve etkileşiminiz, söz konusu üçüncü taraf web sitesinin kullanım koşulları gizlilik ve diğer politikalara tabidir. Başka web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyun. Bu tür üçüncü taraf web sitelerinde bulunan bilgi veya içerikten sorumlu veya yükümlü değiliz.

F.Kişisel Verileri Görüntüleme ve Silme 

Siteyi kullanarak toplanan kişisel bilgilere Veri Sorumlusun Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında bizimle iletişime geçerek ulaşabilir veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızı kullanabilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi sağlamanız istenebilir. İletişimin ve ihtiva etmesi gereken unsurların daha kolay sağlanması için sitemizde yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formunu” kullanmanız önem arz etmektedir.

G.Çocuk Gizliliği

16 yaşından küçük çocukların kişisel olarak tanımlayıcı verilerini kasıtlı olarak toplamamaktayız. Verileri topladıktan sonra kullanıcının 16 yaşından küçük olduğunu tespit edersek, bu kullanıcının velisinin izni olmadan kendisinin kişisel verilerini işlemeye devam etmemekteyiz. 16 yaşından küçük bir çocuğun kişisel olarak tanımlayıcı verilerini bilmeden topladığımızı fark edersek,  bu verileri işlemeye devam etmemekteyiz.

H.Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak ve hasar riskini en aza indirmek adına bilgi kaybını önleyici veya yetkisiz erişimi engelleyici önlemler uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bu tedbirler mutlak bilgi güvenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için üstün çaba sarf edilir ancak garanti edilemez. Sitenin veri tabanlarının herhangi bir haksız davranış, arıza, izinsiz engeller veya erişim ya da diğer kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını beklenmemelidir.

I.Gizlilik Politikasında Yapılan Değişiklikler

Bu politika bildirimi, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Kullanıcılar, Gizlilik Politikası’nın güncellenmiş sürümünden site aracılığıyla haberdar olacaklardır. Bu Gizlilik Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu Bildirimde yapılan değişiklere bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. Şöyle ki, değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Bildirim’i kabul ettiğinizi kabul ettiğinizi gösterecektir.

ÇEREZ POLİTİKASI

İş bu Çerez Politikası; Ereğli Anadolu Otelcilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından yürütülen internet sitesinde kullanılan çerezler ve bu çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler hakkında açıklamalar ihtiva etmektedir.

A. Çerez Nedir?

Çerez, bir internet sitesinin tarayıcınızdan; bilgisayarınızda, mobil cihazınızda yahut bağlantı aygıtınızda saklanmasını istediği küçük bir veri parçasıdır. Çerez çevrimiçi deneyiminizin kişiselleşmesini sağlamaktadır.

Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

B. Neden Çerez Kullanılır?

Ereğli Anadolu Otelcilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi internet sitesinde aşağıda belirtilen amaçlarla çerez kullanabilir:

WEB Sitesinin görüntülenebilmesi ve açılabilmesi amacıyla işlenmektedir.

C. Hangi Tür Çerezler Kullanılır?

Oturum Çerezleri: İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerlilik korur.

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler tarayıcıda saklanan ve ilgili kişi tarafından silininceye kadar veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitesinde sunulan hizmetlerde ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler: Dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezelerdir.

D. Çerezler Hangi Amaç ve Hukuki Sebep ile Toplanmaktadır?

KATEGORİ-VERİİŞLEME AMACIHUKUKİ SEBEBİ
Pazarlama: Çerez1)Kurumsal tanıtım amaçlı anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizlerin elde edilmesi 2)İnternet sitemizdeki çevrimiçi kullanıcı deneyiminin sağlanması, kolaylaştırılması ile işlevselliğinin ve performansının arttırılmasıİlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri için Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması (KVKK m.5/2-f)

.

Çerez verileri WEB sitesinin kullanımı sırasında otomatik yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi; bir mahkeme kararı, halen devam eden adli işlem, cezai veya adli mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen diğer yasal işlem veya taleplere uymamız gereken yerlerde açıklayabiliriz. Dolayısıyla olağan süreç olarak kişisel verileriniz aktarılmamaktadır. Çerez verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

E.İlgili Kişi Çerezleri Nasıl Yönetebilir?

Birçok web tarayıcısı, çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır Ancak tarayıcı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırılabilir.

Google Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Yandex :
https://yandex.com.tr/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml

Safari :
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=tr_TR

İlgili kişi, çerezlerini kişiselleştirerek yönetebilir. Bunun için kullanabilecek yöntem ve linkler aşağıda yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Ereğli Anadolu Otelcilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi; internet sitesi kullanıcılarının, siteyi kullanırken kişisel olarak belirledikleri düzeyde çerezlerin kullanılmasına rıza verdiklerini kabul etmektedir.

Gizlilik ve Çerez Politikalarıyla ilgili herhangi bir görüş bildirmek, soru yönetmek veya ihlali ile ilgili haber vermek isterseniz tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

ŞİRKET                : EREĞLİ ANADOLU OTELCİLİK TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

MERSİS NO         : 0352016384800011

WEB                      : https://buyukanadoludidimresort.com/

ADRES                 : Mavisehir Mah., Kiray Cad., No:22, Didim/AYDIN

E-POSTA              : info@buyukanadoludidimresort.com

TELEFON            : 0 256 825 94 94

F. KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla otelimize karşı,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Siz değerli WEB Sitesi Ziyaretçimizin, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre, “https://buyukanadoludidimresort.com/” adresinden ya da şirketimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurup, imzalayarak “Mavisehir Mah., Kiray Cad., No:22, Didim/AYDIN” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edebilir ya da Noter kanalıyla gönderebilir yahut bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ’de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

G. BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimiz’e bildirebilirsiniz.