KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

“COVİD-19TAAHHÜT METNİ ARACLIĞIYLA ALINAN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ”

AÇIK RIZA METNİ

Büyük Anadolu Didim Resort Hotel, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup; iş bu açık rıza metni 6698 Sayılı Kanun, ilgili kanun uyarınca yayınlanan yönetmelikler ve tebliğlerlerde yeralan hükümlere uygun olarak, Büyük Anadolu Didim Resort Hotel Covid 19 Taahhüt Metni nedeniyle alınan kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda, bilgilendirmeye dayalı olarak, özgür iradenizle rızanızı temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

I. Kişisel Veri İşleme Faaliyeti ve Toplanma Yöntemi

Özel nitelikli kişisel verileriniz; tarafınızca doldurulan “Covid-19 Beyan ve Taahhüt Metni” vasıtasıyla toplanmaktadır.

II. Covid-19 Taahhüt Metni Aracılığıyla Toplanan Verilerin İşlenme Amacı, Hukuki Sebebive Saklama Süresi

Covid 19 Taahhüt Metni aracılığıyla alınan Kişisel Sağlık Bilgileriniz (Kronik rahatsızlık bilgisi, korona virüs geçirilip geçirilmediği, geçirilmişse son negatif test tarihinden itibaren 14 günlük sürenin geçip geçmediği, korona virüs testi pozitif olan biriyle temaslı olunması nedeniyle takibe alınıp alınmadığı bilgisi, vücut sıcaklığı), Büyük Anadolu Didim Resort Hotel tarafından; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hk. ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler başlıklı genelgeler uyarınca öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. İlgili amaç yönünden özel nitelikli kişisel verinizin işlenmesine açık rıza vermek istemediğiniz durumda iş bu açık rıza metninin sonunda ayrıca belirtebilirsiniz.

Covid-19 Taahhüt Metni aracılığıyla alınan Kişisel Sağlık Verilerinizin, Büyük Anadolu Didim Resort Hotel tarafından işlenmesinin hukuki sebebi; iş bu açık rıza metninin kabulü halinde açık rızanızın varlığıdır. Açık rızanızın varlığı halinde Covid-19 Taahhüt Metni aracılığıyla alınan kişisel sağlık verileriniz, ikinci bir genelge ile yerine getirilmesi öngörülen yükümlülüklerin sona ermesinedek veri sorumlusu tarafından işlenebilecektir.

III Covid-19 Taahhüt Metni Aracılığıyla Toplanan Verilerin Aktarımı

Covid-19 Tahhüt Metni aracılığıyla toplanan kişisel sağlık verileriniz yurtdışında herhangi bir yere aktarılmamaktadır. Yurt içindeise COVID-19 hastalığına ilişkin belirtiler taşımanız durumunda toplum sağlığının koruna bilmesi amacıyla,talep halinde Kanunen Yetkili Sağlık Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

IV. Rıza Beyanının Hukuki Mahiyeti, Sonuçları ve Rızanın Geri Alınması

Kabul beyanını imzaladığınız takdirde, veri sorumlusu tarafından “Covid-19 Taahhüt Metni nedeniyle alınan Kişisel Sağlık Verileriniz”in işlenmesine muvafakat göstermiş olacaksınız ve bu kapsamda “Açık Rıza”nız var kabul edilerek 6698 Sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlenecektir. Kabul beyanınız halinde, açık rızanız yalnızca “Covid-19 Taahhüt Metni nedeniyle alınan Kişisel Sağlık Verileriniz ”için geçerli olup; yukarıda izah edilen işleme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

KVKK uyarınca, ilgili kişi olarak kişisel verinizin işlenmesine ve aktarılmasına yönelik olarak vermiş olduğunuz açık rıza beyanınızı her zaman geri almanız mümkündür. Bu takdirde, veri sorumlusu açık rızanın geri alınması beyanının kendisine ulaştığı tarihten itibaren veri işleme faaliyetini durdurmakla yükümlüdür. Açık rızanızın geri alınmasına ilişkin beyan ileriye etkili olarak sonuç doğurmaktadır. Açık Rıza’nın geri alınmasına ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak ve Açık Rıza Geri AlımFormu’nu edinmek için Büyük AnadoluDidim Resort Hotel ileiletişime geçebilirsiniz.

KVK Kanunu’nun 3. Maddesi uyarınca, açık rızanın bilgilendirmeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıda yeralan kabul beyanını imzalamadan önce, iş bu metin ve “Misafir Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” dikkatli şekilde okunmalıdır.

Covid-19 Taahhüt Metni nedeniyle alınan Kişisel Verilerimin yukarıda belirtilen toplanma yöntemi ile toplanarak, izah edilen sebep ve amaç ile sınırlı şekilde, veri sorumlusu tarafından 6698 Sayılı Kanun’a uygun şekilde işlenmesini